Kampanjvillkor 1. Kampanjen kommer att organiseras av MPP Media Pay Plus Ltd (MPP), baserad på Ouolter Ntisnev 3, 4155 Petcon Court 4-302, Kato Polemidia, Limassol, Cypern, från 14 mars 2019 till 31 december 2019 (sista datum).
 2. En vuxen med permanent bosättning i Sverige får delta i kampanjen. Medarbetare av MPP är uteslutna från deltagande. Varje person får bara delta en gång i den här tävlingen. Deltagande via automatiserad massdeltagningsprocedur är utesluten.
 3. Testare kommer att väljas varje kvartal (tre månader) inom 2 veckor efter MPP: s slutdatum, med slumpmässig dragning från alla mottagna tävlingsbidrag och anmälts per e-post eller telefon. Priserna skickas gratis till den angivna bostaden i Sverige.
 4. Priset görs tillgängligt kvartalsvis av året och testare kommer att listas i testaresektionen på webbplatsen.
 5. Arrangören förbehåller sig rätten att justera kampanjpriset till ett annat PR-pris med minst lika (ekonomiskt) värde, i gott samråd med testare. Om ett liknande pris och / eller pris från en liknande produktgrupp kan delas ut vid deltagande i en kampanj avslöjar organisatören sådant efter att ha hört testare.
 6. Pristagaren godkänner i gott samråd med arrangören användningen av hans / hennes namn, bostadsort, land och eventuellt fotografi på organisatorernas webbplatser för postpromotionsaktiviteter.
 7. Vi samlar in dina uppgifter för de ändamål som anges i sekretesspolicyen.
 8. Dessa kampanjvillkor kan justeras eller uppdateras när som helst av oss. Viktiga uppdateringar fångas i dessa kampanjvillkor på webbplatsen. Granska dessa villkor regelbundet.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande, ändra kampanjen eller att upphöra, tillfälligt upphäva eller ändra kampanjkampanjen, såsom men inte begränsat till när det finns uppenbara fel i programvaran och / eller hårdvaran, andra tekniska och / eller överensstämmande frågor. Innehållet i dessa kampanjer är föremål för tydliga typfel och tolkning.
  14 mars 2019